SriChinmoy.org
lv More about Sri Chinmoy
x

Kalpojot

Sapņojot un piepildot
Neiespējamos sapņus,
Atklājas dzīves pilnība.

Šri Činmojs veltījis visu savu dzīvi sapnim: pasaulei, kurā valdītu mīlestība un vienotība. Cenšoties to piepildīt, jau vairāk kā četrdesmit gadus viņš veicina dažādu kultūru savstarpēju saprašanos ar mākslas, sporta un humanitāru akciju palīdzību, iedvesmojot visdažādāko dzīves jomu pārstāvjus.

Ar saviem projektiem un iniciatīvām Šri Činmojs tiecas jaunos veidos veicināt senās un universālās vērtības, kas ir visu kultūru un ticību pamatbūtība. Viņš aicina cilvēkus savu darbu sabiedrības labā veikt vadoties pēc sirds vienotības jūtām, šo programmu dalībniekiem noteikti palīdzēs sniegt lielāku ieguldījumu pasaules uzlabošanā.

Viņš regulāri ceļo uz dažādām valstīm, sniedzot lekcijas un garīgas mūzikas koncertus; tiekoties ar pasaules valstu vadītājiem un ievērojamiem sabiedrības pārstāvjiem, lai savstarpēji dalītos pārdomās par harmoniskas un ilgtspējīgas pasaules sabiedrības veidošanas ceļiem. Savā sabiedriskajā darbībā un arī kā meditācijas skolotājs Šri Činmojs seko senai tradīcijai, kura paredz neņemt samaksu par garīgo līdzdalību, lekcijām, koncertiem un publiskām meditācijām.