SriChinmoy.org
lv More about Sri Chinmoy
x

Biogrāfija

Sri Chinmoy

Šri Činmojs dzimis Bengālijā, Indijā, 1931.gadā garīgā un mīlošā ģimenē.Divpadsmit gadu vecumā viņš sekoja saviem vecākajiem brāļiem un māsām,kuri ilgsoši praktizēja meditāciju, un pārcēlās uz dzīvi Pondišeri garīgajā kopienā Indijas dienvidos. Tur viņš pavadīja turpmākos divdesmit gadus, gūstot rietumu tipa izglītību un veicot radošu literāro darbību.Īpaša uzmanība tika pievērsta sportam - sprinta, augstlēkšanas un lodes grūšanas disciplīnām, kur tika gūti ievērojami panākumi.

Sākot ar 13 gadu vecumu, dziļi iekšēji pārdzīvojumi pārauga spontānās un ilgstošās meditācijās, kurās tika pārdzīvota nepārejoša saplūšana ar Mūžīgo un Bezgalīgo Realitāti. Šī pieredze pārtapa īpašā spējā, joprojām atrodoties nedalāmam ar Absolūto, dalīties ar to caur mākslu, literatūru, mūziku un sportu.

Sirds neizsīkstošajās alkās jeb tiecībā aspiration pēc augstākas un dziļākas realitātes Šri Činmojs saskata garīgu spēku, kas pamatā visiem izciliem sasniegumiem reliģijā, kultūrā, sportā un zinātnē. Dzīvojot sirdī un tiecoties pēc pastāvīgas sevis pārspēšanas, cilvēki spēj iznest priekšplānā vislabāko sevī un atrast savu ceļu uz patiesu gandarījumu. Sirds neizsīkstošajās alkās jeb tiecībā pēc augstākas un dziļākas realitātes Šri Činmojs saskata garīgu spēku, kas pamatā visiem izciliem sasniegumiem reliģijā, kultūrā, sportā un zinātnē. Dzīvojot sirdī un tiecoties pēc pastāvīgas sevis pārspēšanas, cilvēki spēj iznest priekšplānā vislabāko sevī un atrast savu ceļu uz patiesu gandarījumu. To apliecina šie viņa vārdi:

"Mūsu mērķis - doties no gaišā uz visgaišāko, no augstā uz pašu augstāko.
Un pat visaugstākajā mūsu izaugsmei nebūs robežu, jo Pats Dievs ir katrā no mums, un katru brīdi Dievs pārsniedz Pats savu Realitāti."

Kā garīgs padomdevējs Šri Činmojs tagad kalpo saviem skolniekiem vairāk kā 60 pasaules valstīs, iedvesmojot viņus dzīvot līdzsvarotu dzīvi, apvienojot meditācijas un lūgšanas disciplīnu ar mūsdienīgu dzīves aktivitāti.

Viņš regulāri apceļo pasauli, sniedzot concerts bezmaksas koncertus, lekcijas un publiskas meditācijas, tiekoties ar saviem skolniekiem, kā arī tiekoties un pārrunājot garīgus jautājumus ar pasaules un nacionālajiem līderiem. Par savu garīgo vadību, par koncertiem, lekcijām un publiskajām meditācijām Šri Činmojs neņem maksu.