SriChinmoy.org
lv More about Sri Chinmoy
x

Literatūra

Ar saviem sirds piestrāvotajiem literārajiem darbiem Šri Činmojs tiecas iedvesmot cilvēci. Šri Činmojs izmanto dažādas mutiskās un rakstiskas formas, ieskaitot dzeju, esejas, lekcijas, aforismus, atbildes uz jautājumiem, stāstus un lugas. Tēmu daudzveidība plešas no humoristiskiem stāstiem par lauku dzīvi līdz lugām par svēto dzīvi, no lekcijām par jogas filosofiju līdz mistiskai dzejai.

Dzeja Šri Činmojam allaž ir visdabiskākais veids mistiskas pieredzes izpausmei. Tā atklāj plašu garīgo pārdzīvojumu gammu, no nedroša ceļinieka šaubām un bailēm līdz apgaismota skolotāja svētlaimes pilnām atklāsmēm.

Šri Činmojs ir uzstājies ar lekcijām par garīgām tēmām vairāk kā simts universitātēs visā pasaulē, tai skaitā Oksfordā, Kembridžā, Sorbonā, Hārvardā un Jēlā.

Savās publikācijās un lekcijās Šri Činmojs vienkāršā un skaidrā veidā atklāj savu izpratni par garīgo dzīvi un tiecīga cilvēka attiecībām ar Dievu. Viņš ir atbildējis uz tūkstošiem jautājumu par garīgumu meklētājiem, kas ir devušies ceļā pēc personiskas apgaismības un pārtapšanas.

Apmeklējiet Šri Činmoja darbu e-bibliotēku, vai izmantojiet saiti Šri Činmoja bibliotēka, lai nokļūtu interneta avotā, kurā ir pieejamas vairāk kā tūkstoš Šri Činmoja grāmatas, izmantojot elektroniskā meklētāja funkciju.